Kozí mléko

KOZÍ MLÉKO JE BIOLOGICKY VELMI VÝZNAMNÁ TEKUTINA, KTERÁ MÁ ODLIŠNÉ SLOŽENÍ NEŽ KRAVSKÉ MLÉKO. OBSAHUJE VYSOCE HODNOTNÉ BÍLKOVINY (KASEIN, ALBUMIN, GLOBULIN), VELMI HODNOTNÉ A LEHCE STRAVITELNÉ TUKY, MINERÁLNÍ SOLI CA, K, MG, NA, P, STOPOVÉ PRVKY CU, ZN, MN, TI, CR, RELATIVNĚ MÁLO FE, VITAMÍNY A, B1, B2, B12, C, D, E, KYSELINU LISTOVOU, OSM ENZYMŮ (PŘEDEVŠÍM ČERSTVĚ NADOJENÉ MLÉKO). SLOŽENÍ KOZÍHO MLÉKA ZPŮSOBUJE, ŽE PŘI JEHO KONZUMACI JE NAŠE TĚLO CHRÁNĚNO PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CELOU ŘADOU NEMOCÍ.

UKÁZALO SE, ŽE JE PŘÍRODNÍM LÉKEM PRO NERVOVOU SOUSTAVU, JEHO PRAVIDELNÉ POUŽÍVÁNÍ VEDE K ODSTRANĚNÍ NERVOVÝCH PORUCH. MŮŽE ODSTRAŇOVAT I DŮSLEDKY STRESU, ÚZKOSTI A PORUCH KONCENTRACE. PROTO ŠVÝCARŠTÍ ODBORNÍCI Z OBORU VÝŽIVY ZDŮRAZŇUJÍ, ŽE KOZÍ MLÉKO JE IDEÁLNÍ NÁPOJ K SNÍDANI PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, JAKO PŘÍSUN TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ SÍLY, KTEROU V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ POTŘEBUJEME.KOZÍ MLÉKO MŮŽE POTLAČIT I VELMI TVRDOŠÍJNÉ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE. NA MNOHA KOŽNÍCH KLINIKÁCH V ZAHRANIČÍ SE POUŽÍVÁ PROTI ZARUDLOSTI A ZVLÁŠŤ ÚPORNÝM VYRÁŽKÁM, PŮSOBÍ POZITIVNĚ I NA ŽALUDEK A STŘEVA.

KOZÍ MLÉKO JAKO PREVENTIVNÍ PROSTŘEDEK PROTI RAKOVINĚ

JSOU OPRÁVNĚNÉ DOMNĚNKY, ŽE KOZÍ MLÉKO BY MOHLO SEHRÁT AKTIVNÍ ROLI V PREVENCI RAKOVINY. VÝSLEDKY DLOUHOLETÉHO VÝZKUMU UKAZUJÍ, ŽE LZE V TOMTO SMĚRU POZOROVAT ZAJÍMAVÉ BIOLOGICKÉ PŘEDNOSTI KOZÍHO ORGANIZMU. PŘED DESETI LETY BYLO PROKÁZÁNO, ŽE KOZY NIKDY NEONEMOCNÍ RAKOVINOU, MUSÍ TEDY BÝT NĚCO, CO KOZÍ BUŇKY CHRÁNÍ.

TOHOTO POZNATKU VYUŽIL PROF. K. H. WAGNER Z UNIVERZITY V GIESENU K ZAHÁJENÍ POKUSŮ, KTERÝMI CHTĚL PROZKOUMAT VLIV KOZÍHO MLÉKA NA LIDSKÝ ORGANISMUS. NEMOCNÍ RAKOVINOU, KTEŘÍ MLÉKO PRAVIDELNĚ PILI, SE CÍTILI VELMI DOBŘE. PODOBNÉ POKUSY VE FRANCII PROKÁZALY, ŽE SE SNÍŽILO RIZIKO NOVÉHO PROPUKNUTÍ NEMOCI U OPEROVANÝCH PACIENTŮ.

ZAJÍMAVÉ JSOU I VÝSLEDKY POKUSŮ NA KRYSÁCH S RAKOVINOU V USA A NĚMECKU. U ZVÍŘAT KRMENÝCH KOZÍM MLÉKEM SE PŘÍZNAKY NEMOCI KAŽDÝM DNEM ZMENŠOVALY. Z TOHO SAMOZŘEJMĚ NEVYVOZUJÍ VĚDCI JEDNOZNAČNÉ ZÁVĚRY, ŽE BY KOZÍ MLÉKO BYLO LÉKEM PROTI RAKOVINĚ. ALE JE JASNÉ, ŽE SLOŽENÍ KOZÍHO MLÉKA PROKAZATELNĚ PŮSOBÍ NA VÝSTAVBU A OBNOVU BUNĚK A ŽE KOZÍ MLÉKO PRAVIDELNĚ UŽÍVANÉ CHRÁNÍ NAŠE BUŇKY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY.

TAJEMSTVÍ SE JMENUJE UBICHON

PŘESNÉ ANALÝZY ČERSTVÉHO KOZÍHO MLÉKA, ZE KTERÉHO SE VYRÁBÍ KONCENTRÁT PRO MEDICÍNSKÉ ÚČELY, PROKÁZALY, ŽE OBSAHUJE NEJEN MASTNÉ KYSELINY CHRÁNÍCÍ BUŇKU, ALE TAKÉ SKUPINU LÁTEK, KTERÁ MOŽNÁ JEDNOHO DNE OZŘEJMÍ, PROČ KOZY NEMOHOU ONEMOCNĚT RAKOVINOU. TY JSOU SICE OBSAŽENY I V JINÝCH DRUZÍCH MLÉKA, ALE NIKDE V TAK VYSOKÝCH KONCENTRACÍCH A KOMBINACÍCH JAKO V KOZÍM. DO TÉTO SKUPINY PATŘÍ SUBSTANCE, KTERÉ DALI NÁZEV UBICHON 50. JE ODPOVĚDNÁ ZA BEZPORUCHOVOU LÁTKOVOU VÝMĚNU V BUŇCE, UDRŽUJE BUŇKU DÉLE PŘI ŽIVOTĚ. OBSAHUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ ATOMŮ UHLÍKU, KTERÉ PŮSOBÍ JAKO PŘÍRODNÍ OCHRANNÁ LÁTKA, AKTIVUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ BUŇKY. UBICHON JE SCHOPEN CHRÁNIT LIDSKOU BUŇKU PŘED PŘEDČASNÝM ODUMŘENÍM A PROTO LZE KOZÍ MLÉKO DOPORUČIT JAKO GERIATRIKUM.

(ZDROJ: WWW.KOZIFARMAPENCIN.CZ)

FARMA V MARINKÁCH © 2017 | JANA DROBILOVÁ HOLCOVÁ
TEL: +420606648858 | EMAIL: JANA@NEWSTYLE.CZ